Rubriky
Granty

Granty: MPO vyhlásilo nové výzvy v programu Digitální Evropa – kybernetická bezpečnost

Evropská komise otevřela nové kolo celkem šesti výzev v rámci programu Digitální Evropa. Uvolní tak celkem 84 milionů EUR na činnosti vedoucí k posílení kybernetické bezpečnosti, k provádění Aktu o kybernetické odolnosti a také pro evropský přechod na post-kvantovou kryptografii. 

Žadatelé z řad malých a středních podniků, orgánů veřejné správy, SOCs (Bezpečnostní operační centra) a dalších relevantních subjektů si mohou podat žádost do 26. 3. 2024 do 17:00. 

Program Digitální Evropa je finanční mechanismus EU zaměřený na přenos digitálních technologií do podniků, veřejné správy a veřejnosti. Jeho cílem je zavést nové technologie v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé inteligence, kyberbezpečnosti a rozšíření digitálních dovedností.  Celkový rozpočet Programu na roky 2021 až 2027 je 7,588 mld. EUR. 

Nahoru Nahoru