Bezpečnostní analýza RiscRecon Assault

Je Vaše firma dobře zabezpečená?

Během jednodenního šetření posoudíme stav bezpečnostních technologií a procesů u vás ve firmě. Služba RiscRecon Assault zahrnuje:

– Prověření 7 klíčových typů útoků na uživatele.

– Testování síly zabezpečení aktuálního antivirového softwaru prostřednictvím simulace ransomware útoku.

– Ověření možnosti ovládnutí počítače a testování detekce odesílání dat mimo společnost.

– Kontrolu nastavení perimetrového firewallu.

– Analýzu zabezpečení interních sítí a připojených zařízení.

– Hodnocení efektivity aktuálních bezpečnostních protokolů a procedur.

– Prověření odolnosti proti sociálnímu inženýrství a phishingovým útokům.

– Kontrolu zabezpečení mobilních zařízení a vzdáleného přístupu.

Paralelně konzultant projde s majitelem nebo IT manažerem klíčové služby, posoudí potenciální dopady na firmu a sestaví seznam největších rizik. Tento proces zahrnuje ocenění dopadů identifikovaných rizik na operace a finanční zdraví firmy.

Výstupem služby bude podrobný report, který zahrnuje:

– Souhrn zjištění a hodnocení aktuálního stavu bezpečnosti.

– Doporučení pro zlepšení a konkrétní kroky pro implementaci těchto změn.

Služba RiskRecon Assault je ideální pro firmy, které hledají rychlý a důkladný přehled o svém bezpečnostním stavu, a chtějí efektivně reagovat na potenciální hrozby.

Nahoru Nahoru