Analýza rizik

Analýza personálních rizik

Kybernetická bezpečnost není jen o systému a datech, ale též o lidech, kteří k tomuto vybavení mají přístup. Například nová směrnice NIS2 přímo nařizuje se zabývat touto otázkou.

  1. Víte o tom, že Váš správce/administrátor čelí 10 exekucím, hrozí mu ztráta bydliště a podobně? Jak bude v takovém případě odolný vůči „různým nabídkám“ a jak důrazně bude chránit Vaše data?
  2. Víte o tom, že Váš správce/administrátor Vás jako zaměstnavatele otevřeně pomlouvá na sociálních sítích?
  3. Víte o tom, že Váš správce/administrátor vykazuje v prostoru sociálních sítí výrazný psychický svéráz, např. otevřené nenávistné a nesnášenlivé postoje, adoraci zbraní, schvalování násilí, konzumace drog atd.? Opravdu někomu takovému chcete svěřit přístup ke všem datům Vaší firmy?

Analýza dodavatelsko-odběratelského řetězce

Směrnice NIS2 přímo stanoví povinnost prověřovat celý dodavatelský řetězec v oblasti IT technologií a vyloučit z něj všechny subjekty s vazbami na Ruskou federaci či Čínskou lidovou republiku. 

Jste vůbec schopni provést takovou analýzu, máte k tomu datové zdroje a proškolené lidi? My ano.

V rámci analýzy rizik z obchodních vztahů též nabízíme pokročilou analýzu firem, jejichž nesolidnost či nesolventnost by Vás mohla zásadně ohrozit. Jak taková analýza v praxi vypadá? Prohlédněte si video prezentaci zde.

 Partnerská společnost Supreme Analytics s. r. o.

se více než 7 let specializuje na pokročilé analýzy v oblasti Business Inteligence. Společnost založili bývalí příslušníci specializovaných bezpečnostních složek, kteří byli certifikovaně školeni Ministerstvem vnitra ČR v oboru kriminální zpravodajské analýzy.

Společnost využívá výhradně legální datové zdroje (otevřené a komerční), analýzy lze použít v řízení před soudy či jinými orgány veřejné správy či pro vyjednávání.

Společnost zpracovává bezpečnostně-ekonomické analýzy firem s cílem přinést klientům odpovědi na dvě zásadní otázky:

  1. Je obchodní partner vůbec schopen zaplatit? Nezakrývá zásadní ekonomické obtíže? V Supreme Analytics vyvinuli metodologii, jak z dat v kyberprostoru identifikovat zásadní obtíže i v případech, kdy data účetních závěrek jsou nedostupná, neaktuální či nevěrohodná.
  2. Je obchodní partner ochoten zaplatit? Jak se lidé ve vedení společnosti chovali v minulých obchodních vztazích? Jsou zde stížnosti klientů, žaloby obchodních partnerů atd.?

Společnost Supreme Analytics poskytovala odborná školení k analýze dat o firmách například Kanceláři poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Finančně analytickému útvaru Ministerstva financí ČR, Institutu bankovního vzdělávání Slovenské národní banky, ČSOB, Generálnímu ředitelství cel či Národní centrále proti organizovanému zločinu.

Nahoru Nahoru