Pojištění kybernetických rizik

Ochraňte se před kyberútoky: Získejte naše unikátní pojištění s IcyBear!

Pro klienty IcyBear zprostředkováváme unikátní pojištění kybernetických rizik, která jsou bohužel stále častější součástí našeho života ve světě plném informací a informačních technologií.

Nebezpečí jsou různá – od ztráty informací z jednoho notebooku či počítače, až po hrozby cloud computingu. V podnikání mohou dále nastat i problémy s přístupem
k systémům, neoprávněnými zásahy či přerušením webových služeb. Rizika a nebezpečí se vyvíjejí a stávají se stále komplexnějšími. Zatímco v minulosti společnosti
investovaly do zabezpečení a ochrany hmotného majetku, nyní nastává čas zvážit bezpečnost a ochranu informací a informačních komunikačních systémů (ICT).

Rozsah pojistného krytí

 • Náklady na specialisty na kybernetická rizika
 • Náklady na odborné služby za účelem zjištění možnosti obnovy, znovushromáždění či znovuvytvoření elektronických dat.
 • Náklady na odborné služby za účelem zabránění či zmírnění nepříznivého vlivu na
  dobré jméno společnosti
 • Náklady na odborné služby za účelem zabránění či zmírnění nepříznivého vlivu na
  dobré jméno konkrétní osoby pracující pro společnost
 • Náklady na oznámení ztráty či úniku dat poškozeným osobám nebo příslušnému
  regulatornímu orgánu.
 • Škody a náklady na právní zastoupení související s porušením ochrany osobních
  údajů nebo důvěrných informací společnosti
 • Škody a náklady na právní zastoupení, pokud dojde k narušení bezpečnosti sítě
 • Povinnosti vůči dozorovým orgánům
 • Škody a náklady na právní zastoupení v případě porušení práv duševního vlastnictví třetí osoby nebo nedbalosti při správě elektronického obsahu médií (volitelné)
 • Částky uhrazené třetím osobám, které hrozí ohrožením bezpečnosti systémů společnosti (volitelné)
 • Ztrátu zisku společnosti z důvodu přerušení funkce systému či sítě, které je způsobeno
  narušením bezpečnosti systému (volitelné)
Nahoru Nahoru